Aktualitātes

LĒDMANES PAMATSKOLAS

DARBA GALVENIE VIRZIENI

2017./2018. mācību gadam.

 

1.Uz kompetencēm balstītas mācību pieejas īstenošana un ieviešana ·       Plānot un īstenot dažādu kursu un semināru apmeklēšanu skolas pedagogiem·       Informēt vecāku padomi, par jaunākajām tendencēm izglītības jomā
2. Skolas un vecāku informācijas apmaiņas un sadarbības formas pilnveidošana ·       Izveidot skolas avīzi, lai regulārāk informētu vecākus par notikumiem skolā·       Izveidot skolas Facebook profilu, lai sniegtu aktuālāko informāciju
3.Plānot aktivitātes, kuras atbilstu tēmai” Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons” ·       Iesaistīt skolas pasākumu organizēšanā un vadīšanā·       Piedalīties pagasta un novada organizētajos pasākumos·       Mainīt un pilnveidot novembra pasākumu norisi