Karjeras izglītība

Karjeras izglītība

 Karjeras veidošana ir nepārtraukts process, kura gaitā cilvēks izmanto informāciju par sevi un apkārtējo pasauli, analizē un pielieto to, lai izvēlētos savu nodarbošanās jomu un pēc tam jau konkrētu profesiju. Ir svarīgi apzināties, ka cilvēks pats piedalās savas dzīves (karjeras) veidošanā un plānošanā.

 Izvēloties savas profesionālās karjeras virzienu un profesiju, jāņem vērā trīs būtiskas lietas:

  • lai profesija būtu interesanta un saistoša,
  • lai profesija atbilstu spējām,
  • lai varētu atrast darbu šajā profesijā.

Ieskaties:

Pasākums „Profesijas animācijā”.

 Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 26. novembrī Jumpravas pamatskolā viesojās biedrība “Multenkulten”.  

 Nodarbības apmeklēja Jumpravas pamatskolas 4., 5. un 6. klases skolēni, kā arī 5. un 6. klases skolēni no Lēdmanes pamatskolas.

 Nodarbības bija sastādītas pēc principa – iepazīsti, izproti, radi pats!

  Nodarbības pirmajā daļā dalībnieki noklausījās lekciju par dažādām profesijām animācijā. Lekciju papildināja grafiskais materiāls – fotoreportāža, kas paskaidroja katras profesijas specifiku, un animācijas filmu fragmenti. Vizuālo materiālu papildināja stāstījums par darbu, ko veic katras profesijas pārstāvis, kā arī neliels stāstījums par katru konkrēto personu, kura raksturo šo profesiju un strādā Latvijā. Varoņi bija izvēlēti tā, lai pēc iespējas labāk izskaidrotu savas profesijas daudzslāņainību. Piemēram, kā filmu mākslinieks aplūkots Reinis Pētersons, kurš ne tikai zīmē tēlus un fonus filmām, bet arī ir bērnu grāmatu ilustrators, scenogrāfs un grafiskais dizainers. Lekcijas struktūra bija pakārtota animācijas filmas izveides procesam, kas skolēniem ļauj uztvert animācijas veidošanas kopskatu. Lekcijas laikā tika apskatītas dažādas Latvijas animācijas studijas, kurās strādā dažādās animācijas tehnikās.

 Nodarbības otrajā daļā dalībnieki redzēto izmēģināja paši, darbojoties stop motion un zīmētās animācijas tehnikās un praktiski izmēģinot, kā tas notiek praksē, tādējādi apgūstot scenārija, kadrēšanas, tēlu, fonu, kustības un filmēšanas pamatus.

Darba pasaules iepazīšana. Pārtikas rūpniecība.

Pasākums „Mācību ekskursija „Par ko kļūt?””

 Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 6.decembrī 3. un 4. klases skolēni devās uz ģimenes uzņēmumu „Zelmas maiznīca”, kas atrodas Lielvārdē.

 Mērķis – Apskatīt maizes ceptuvi un iepazīties ar maiznieka profesiju, tai nepieciešamo izglītību un prasmēm. Piedalīties piparkūku cepšanas radošajā darbnīcā.

 Pasākuma pirmajā daļā uzņēmuma „Zelmas maiznīca” vadītāja Ligita Lastmane skolēniem parādīja savu uzņēmumu un aprīkojumu, kā arī pastāstīja par stingrajām prasībām ceptuvē, kas jāievēro, lai produkciju varētu realizēt.

 Pasākuma otrā daļa. Tā kā tuvojas Ziemassvētku laiks, skolēniem tika dota iespēja cept piparkūkas.

 Skolēniem patika pasākums, jo praktiska darbošanās ar vēl tik pozitīvu un garšīgu rezultātu vienmēr patīk.

 Uzņēmuma saimniece bija ļoti atsaucīga, ieinteresēta, lai katrs apmeklētājs aizbrauktu apmierināts. Skolēni guva priekštatu par uzņēmumu, tā darbību.

 Paldies uzņēmuma vadītājai L. Lastmanei par interesanto nodarbību, skolēniem un skolotājām par iesaistīšanos pasākuma norisē.

Pedagogs karjeras konsultants Gunita Ūbele