Atbalsta personāls

  • Sociālais pedagogs, karjeras pedagogs – Santa- Lāce Lepere, santa.lace.lepere@inbox.lv
  • Logopēds – Antra Gerharde
  • Speciālais pedagogs – Kristīne Kuka, Līga Laganovska
  • Pedagoga palīgs – Inga Kalniņa, Baiba Bunne