Pašpārvalde

2015./16.m.g.Lēdmanes pamatskolas skolēnu pašpārvaldē darbojas:
Prezidents– Santa Didriksone
Prezidenta vietnieks– Raivo Kuks
Kultūras ministrs– Annija Leleva
Kultūras ministra palīgi: Gabriels Jaucis, Diāna Prikule, Arvis Lozda.
Sabiedrības ministrs– Elīna Šmata
Sporta ministrs– Edžus Kampe
Sporta ministra palīgi: Roberts Volonts, Ralfs Volonts, Lauris Kudrjaucevs
Izglītības ministrs– Megija Augustāne
Izglītības ministra palīgi: Selva Ervalde, Sanija Jirgensone, Madara Vētra.

Skolas pašpārvaldes sanāksmes notiek: pirmdienās un ceturtdienās pēc trešās stundas.

LNJD( Lielvārdes novada jauniešu dome) piedalās: Santa Didriksone, Elīna Šmata, Annija Leleva, Raivo Kuks
LNJD sapulces notiek: pirmdienās plkst. 18:00