Projektu dienas

 

Vecāku nedēļas un projektu nedēļas noslēguma plāns

 

6.un 7.martā – vecāki aicināti apmeklēt mācību stundas, tikties ar skolotājiem, noklausīties projektu darbu prezentācijas

7.martā – 5.-7.stundai, 5.-9.klases prezentē savus projektu darbus klasēs

7.martā -12.35-1.-4.klašu projektu noslēguma pasākums

8.martā – 12.35-labāko projektu darbu prezentēšana(1.-9.klase)