Projektu dienas

Projektu dienu datumi 2015./2016. m.g.

Projekta darba tēma – „Drošība”

 

1.diena- 11.janvāris( pirmdiena)

2.diena- 2.februāris ( otrdiena)

3.diena- 17.februāris (trešdiena)

4.diena- 10.marts ( ceturtdiena)

5.diena – 11.marts ( piektdiena) projektu prezentēšana

  • -9.klases pēc 4.stundas.
  • Projekta darbu izstrādā pie klašu audzinātājiem un priekšmetu skolotājiem.
  • -4. klašu skolotāji pēc personīgiem ieskatiem drīkst veikt korekcijas. Noslēguma pasākums 1.-4. klasēm varētu notikt 10.martā.
  • -9.klases savus darbus prezentē 11.martā.
  • Vecāku nedēļa 7.-11.marts.
  • Pavasara brīvlaiks 14.-18.marts.

 

 

1.Klasei papildus brīvdienas-no 8.-12.februārim.