Skolotāji

 • Dace Mārtiņa – Direktore, 8.kl.audzinātāja, sociālās zinības
 • Līga Laganovska -bibliotekāre, 2. kl.audz., matemātika 6. klasei
 • Sarmīte Saidāne – 4. kl. audzinātāja, vizuālā māksla.
 • Kristīne Kuka – direktora vietniece mācību darbā.,   1.kl. audzinātāja.
 • Ausma Eglīte – 3.kl. audzinātāja, krievu val.
 • Juta Isate –  mūzika.
 • Vaira Podskočija –  6.kl. audzinātāja ,mājturība meit., vēsture, ģeogrāfija, dabaszinības.
 • Ilona Ozola – 9.kl. audz., latviešu val un literatūra.
 • Zoja Kaša – 5.kl. audz., matemātika, fizika.

 

 • Maija Auziņa – bioloģija, ķīmija, dabaszinības, ģeogrāfija.
 • Andis Bičevskis – mājturība zēniem.
 • Olita Griščuka -7.kl. audzinātāja, angļu valoda
 • Ginta Kazakēviča – 6 gadīgo bērnu grupas sk.
 • Gunta Bērziņa – 4-5 gadīgo bērnu grupas sk.
 • Santa Šmata – 4-5 gadīgo bērnu grupas sk.
 • Antra Gerharde – 1,5-3 gadīgo bērnu grupas sk.
 • Ilze Dreiska –   Pirmsskolas skolotāja, 1,5 – 3 gadīgo bērnu grupas sk, informātika, datoradministrators.
 • Vilnis Vīksne  – sports.