Skolotāji

 • Dace Mārtiņa – Direktore, 9.kl.audzinātāja,sports 4. – 9.kl.
 • Līga Laganovska -bibliotekāre, 4 . kl.audz., matemātika 8. klasei
 • Sarmīte Saidāne – 2. kl. audzinātāja, vizuālā māksla.
 • Kristīne Kuka – direktora vietniece mācību darbā.,   3. kl. audzinātāja., sports 1.- 3.kl.
 • Ausma Eglīte – 1.kl. audzinātāja, krievu val.
 • Juta Isate –  mūzika.
 • Vaira Podskočija –  8.kl. audzinātāja ,mājturība meit., vēsture, ģeogrāfija, dabaszinības.
 • Ilona Ozola – Latviešu val un literatūra.
 • Zoja Kaša – 7.kl. audz., matemātika, fizika.
 • Maija Auziņa – 6.kl. audzinātāja, bioloģija, ķīmija, dabaszinības, ģeogrāfija, vēsture.
 • Andis Bičevskis – mājturība zēniem,  vizuālā māksla
 • Olita Griščuka -Angļu valoda
 • Inesa Lidere – 6 gadīgo bērnu grupas sk.
 • Gunta Bērziņa – 4-5 gadīgo bērnu grupas sk.
 • Inga Kalniņ– 4-5 gadīgo bērnu grupas sk.
 • Santa Šmata – 1,5-3 gadīgo bērnu grupas sk.
 • Antra Gerharde – 1,5-3 gadīgo bērnu grupas sk. logopēds
 • Ilze Dreiska –  5.kl. audzinātāja, sociālās zinības, informātika, 4-5 gadīgo bērnu grupas sk.