Skolotāji

 • Dace Mārtiņa – Direktore, 6.kl. audzinātāja
 • Līga Laganovska -bibliotekāre, 2 . kl.audz., matemātika 5. klasei
 • Sarmīte Saidāne – 4. kl. audzinātāja, vizuālā māksla, teātra māksla
 • Kristīne Kuka – direktora vietniece mācību darbā.,   1. kl. audzinātāja, teātra māksla 5.klase.
 • Ausma Eglīte – 3.kl. audzinātāja, krievu val.
 • Juta Isate –  mūzika.
 • Vaira Podskočija –   mājturība meit., vēsture, ģeogrāfija, dabaszinības
 • Ilona Ozola – Latviešu val. un literatūra.
 • Zoja Kaša – 9.kl. audz., matemātika, fizika.
 • Maija Auziņa – 8.kl. audzinātāja, bioloģija, ķīmija, dabaszinības, ģeogrāfija, vēsture.
 • Andis Bičevskis – mājturība zēniem,  vizuālā māksla, inženierzinības 7.kl. dizains un tehnoloģijas 5., 7., 8. kl.
 • Olita Griščuka -Angļu valoda
 • Inesa Lidere – 6 gadīgo bērnu grupas sk.
 • Gunta Bērziņa – 4-5 gadīgo bērnu grupas sk.
 • Inga Kalniņ– 4-5 un 6 gadīgo bērnu grupas sk.
 • Santa Šmata – 1,5-3 gadīgo bērnu grupas sk.
 • Antra Gerharde – 1,5-3 gadīgo bērnu grupas sk. un   4-5 gadīgo bērnu grupas sk., logopēds
 • Baiba Bunne -5. kl. audzinātāja, sporta skolotāja 1.-9.kl.
 • Ilze Dreiska –  7.kl. audzinātāja, sociālās zinības, informātika,   datorika 4.,5.,7. 8. kl. dizains un tehnoloģijas 5., 7., 8. kl.,