Skolotāji

 • Dace Mārtiņa – Direktore, 7.klases audzinātāja
 • Līga Laganovska -bibliotekāre, 3. klases audzinātāja, matemātika 6. klasei, speciālais pedagogs
 • Sarmīte Saidāne – 1. klases audzinātāja, vizuālā māksla, teātra māksla, matemātika 4.klasei
 • Kristīne Kuka – direktora vietniece mācību darbā.,   2. klases audzinātāja, sociālas zinības un vēsture  4.klasei, speciālais pedagogs
 • Ausma Eglīte – 4.klases audzinātāja, latviešu valoda 4.kase, krievu valoda 4.-9.klase
 • Juta Isate –  mūzika
 • Vaira Podskočija –  Latvijas un pasaules vēsture, ģeogrāfija 7.klasei, dabaszinības 5.klasei
 • Ilona Ozola – Latviešu valoda un literatūra.
 • Zoja Kaša –  matemātika, fizika.
 • Ilze Dreiska –  8.klases audzinātāja, sociālās zinības,  datorika, dizains un tehnoloģijas
 • Maija Auziņa -9.klases audzinātāja, bioloģija, ķīmija, dabaszinības 4.,6.klasei ģeogrāfija, vēsture.
 • Andis Bičevskis –  vizuālā māksla, inženierzinības 7.klases dizains un tehnoloģijas
 • Andris Eglītis-Angļu valoda 4.-9.klase
 • Inesa Lidere – 6 gadīgo bērnu grupas skolotāja
 • Gunta Bērziņa – 4-5 gadīgo bērnu grupas skolotāja
 • Inga Kalniņ– 4-5 un 6 gadīgo bērnu grupas skolotāja
 • Santa Šmata – 1,5-3 gadīgo bērnu grupas skolotāja
 • Antra Gerharde – 1,5-3 gadīgo bērnu grupas skolotāja,  logopēds
 • Olga Žukele 4-5 gadīgo bērnu grupas skolotāja, angļu valoda 1.-3.klasei
 • Baiba Bunne – 6. klases audzinātāja, sports un veselība skolotāja 1.-9.kl.
 • Santa Lāce- Lepere- sociālais pedagogs, 5.klases audzinātāja