Skolotāji

 • Dace Mārtiņa – Direktore, 7.klases audzinātāja
 • Kristīne Kuka -– direktora vietniece izglītības jomā, speciālais pedagogs
 • Līga Laganovska -bibliotekāre, 3. klases audzinātāja, matemātika 6. klasei, speciālais pedagogs
 • Sarmīte Saidāne – 1. klases audzinātāja, vizuālā māksla, teātra māksla, matemātika 4.klasei
 • Inga Kalniņa – 2. klases audzinātāja,  speciālais pedagogs
 • Ausma Eglīte – 4.klases audzinātāja, latviešu valoda 4.kase, krievu valoda 4.-9.klase
 • Juta Isate –  mūzika
 • Vaira Podskočija -Latvijas un pasaules vēsture, ģeogrāfija 7.klasei, dabaszinības 5.klasei
 • Ilona Ozola – Latviešu valoda un literatūra.
 • Zoja Kaša –  matemātika, fizika.
 • Ilze Dreiska – 8.klases audzinātāja, sociālās zinības, sociālas zinības un vēsture 5.,6.klase, datorika, dizains un tehnoloģijas
 • Maija Auziņa – 9.klases audzinātāja, bioloģija, ķīmija, dabaszinības 4.,6.klasei ģeogrāfija, Latvijas un pasaules vēsture, sociālas zinības un vēsture 6.klase
 • Andis Bičevskis –  vizuālā māksla, inženierzinības 7.klasei, dizains un tehnoloģijas
 • Andris Eglītis-Angļu valoda 4.-9.klase
 • Inesa Lidere – 4-5 un 6 gadīgo bērnu grupas skolotāja
 • Evita Saidāne – 4-5 un 6 gadīgo bērnu grupas skolotāja
 • Gunta Bērziņa – 4-5 gadīgo bērnu grupas skolotāja
 • Olga Žukele 4-5 gadīgo bērnu grupas skolotāja, angļu valoda 1.-3.klasei
 • Santa Zarembo – 1,5-3 gadīgo bērnu grupas skolotāja
 • Antra Gerharde – 1,5-3 gadīgo bērnu grupas skolotāja,  logopēds
 • Ieva Kristīne Jēgere – 1,5-3 gadīgo bērnu grupas skolotāja
 • Baiba Bunne – 6. klases audzinātāja, sports un veselība skolotāja 1.-9.kl., skolotāja palīgs
 • Santa Lāce- Lepere- sociālais pedagogs, 5.klases audzinātāja