Skolotāji

 • Dace Mārtiņa – Direktore, 5.kl.audzinātāja
 • Līga Laganovska -bibliotekāre, 1 . kl.audz., matemātika 9. klasei
 • Sarmīte Saidāne – 3. kl. audzinātāja, vizuālā māksla.
 • Kristīne Kuka – direktora vietniece mācību darbā.,   4. kl. audzinātāja.
 • Ausma Eglīte – 2.kl. audzinātāja, krievu val.
 • Juta Isate –  mūzika.
 • Vaira Podskočija –  9.kl. audzinātāja, mājturība meit., vēsture, ģeogrāfija,
 • Ilona Ozola – Latviešu val. un literatūra.
 • Zoja Kaša – 8.kl. audz., matemātika, fizika.
 • Maija Auziņa – 7.kl. audzinātāja, bioloģija, ķīmija, dabaszinības, ģeogrāfija, vēsture.
 • Andis Bičevskis – mājturība zēniem,  vizuālā māksla, inženierzinības 7.kl. dizains un tehnloģijas 7.kl.
 • Olita Griščuka -Angļu valoda
 • Inesa Lidere – 6 gadīgo bērnu grupas sk.
 • Gunta Bērziņa – 4-5 gadīgo bērnu grupas sk.
 • Inga Kalniņ– 4-5 un 6 gadīgo bērnu grupas sk.
 • Santa Šmata – 1,5-3 gadīgo bērnu grupas sk.
 • Antra Gerharde – 1,5-3 gadīgo bērnu grupas sk. logopēds
 • Linda Šenfelde – Inana –Sporta skolotāja 1.-9.kl.
 • Ilze Dreiska –  6.kl. audzinātāja, sociālās zinības, informātika,   datorika 4.,7. kl. dizains un tehnoloģijas 7.kl.,  4-5 gadīgo bērnu grupas sk.